wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:flädie.m.sn

Flädie (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Flädie församling och för de borgerliga frågorna bildas Flädie landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Borgeby lkn och Fjelie lkn och uppgår 1963- i Lomma köping som 1971- ombildads till Lomma kommun.
2000-
uppgår församlingen i Bjärreds församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Flädie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Skånska husarregementet, Hoby skvadron, Landskrona kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Fletoge och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller hög. Förleden innehåller antingen adjektivet flat eller flät, 'jämnt stycke mark'.


Alias: Flädie (M) storkommun »

Plats

plats/flädie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1