wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:enhörna.d.dist

Enhörna (D) distrikt

Enhörna distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län

Arkiv: –
Länk: –

Historik

2016-
inrättas distriktet och utgörs av en del av området Södertälje stad omfattade till 1971, delen som före 1967 utgjorde socknarna Ytterenhörna och Överenhörna.
Området motsvarar den omfattning Enhörna församling hade vid årsskiftet 1999/2000 och som den fick 1948 när socknarnas församlingar gick samman.

Övrigt

Plats

plats/enhörna.d.dist.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1