wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:dorotea.ac.sn

Dorotea (AC) socken

Översikt

Historik

1795-
25 november bildas Dorotea församling som ett kapellag i Åsele församling och blev 7 maj 1799 annexförsamling samtidigt som namnet ändrades från det tidigare Bergvattnets socken.
-1846
20 januari låg huvuddelen av Dorotea församling i Västerbottens län. En mindre del, Norrby, tillhörde Västernorrlands län.
1874-
När 1862 års kommunreform genomförs i Lappland övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dorotea församling medan först 1874 bildades för de borgerliga frågorna Dorotea landskommun.
Risbäcks kyrksocken
1905-
utbryts Risbäck kapellag ur Dorotea församling
kapellförsamlingen bestod av: Avasjö nr 1, Brännåker nr 1, Båtas nr 1-2, Dabbnäs nr 1, Harrsjön eller Harrsjöhöjden nr 1, Lövsjö nr 1, Risbäck nr 1, Rissjön nr 1, Sandvik nr 1, Storbäck nr 1, Stornäs nr 1, Subben eller Subbme nr 1, Söderfors nr 1, Söderfors nr 2, Tvärsele nr 1 samt Lillånäset nr 1.
1971-
ombildas landskommunen till Dorotea kommun.
-1973
uppgår kommunen i Åsele kommun och utbryts ur denna 1980.
-2005
uppgår församlingen och Risbäcks församling i Dorotea-Risbäcks församling.
2016-01-01
inrättas distrikten Dorotes och Risbäck, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000.

1846-1887 Överfört

1846-1887 Överfört

1846-
21 januari överförs Norrby till Tåsjö församling i Västernorrlands län, vilket medförde att Dorotea helt kom att tillhöra Västerbottens län.
1864-
delas församlingen mellan Västerbottens län och Västernorrlands län, då Tannsjö och Bellvik överfördes till Västernorrlands län.
1885-
överförs Tannsjö till Bodums församling i Västernorrlands län.
1865-
överförs byn Lillånäset från Frostvikens socken till Dorotea socken, vilket innebär att en liten bit av socknen ligger i Jämtland.
1891-
återförs Bellvik till Västerbottens län, vilket innebar att hela Dorotea återigen tillhörde Västerbottens län.
1887-
överförs (enligt Kungl. brev 1886-05-06) 1/3 mtl Norrby 1 och 2/3 mtl Norrby 2, vilka redan förut i ecklesiastikt avseende tillhörde Tåsjö, till Tåsjö socken.


Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Övrigt

Omkring 1713 bosatte sig den första nybyggaren Jon Ersson Kiervel i denna del av Lappmarken, i vad som i dag är Svanabyn. Inflyttningen ökade och kravet på att få bilda eget kapellag blev allt större och framställan gjordes. Beslut togs att byn Bergvattnet var den plats där kyrkan skulle stå. Byggmästare Jon Mattson i Laiksjö anlitades och efter flera års arbete stod kyrkan klar på den plats där den nuvarande kyrkan står. I betalning fick han tolv skilling per dag, men då smidde han spiken själv. I samband med att kyrkan byggdes skrev byborna till kungen Gustav IV Adolf om att det nya pastoratet skulle döpas till Dorotea efter drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina. Den 21 maj 1799 undertecknades det kungliga dokumentet och Bergvattnet bytte namn till Dorotea.

Plats

by/gård

 • Arksjö
 • Avaträsk
 • Bellvik
 • Bergvattnet
 • Borgafjäll
 • Bredsele
 • Dorotea kby
 • Granberget
 • Granås
 • Häggås
 • Knaften
 • Kramforsgården
 • Krokåbodar
 • Laivar
 • Laiksjö (Lajksjöberg)
 • Lajvere
 • Lattjo
 • Lavsjö
 • Lillånäs 1)
 • Långfors
 • Långsele
 • Långsjömon
 • Lövsjön
 • Moålere
 • Målar
 • Mårdsjö
 • Ormsjö
 • Risbäck
 • Storbäck
 • Stornäset
 • Svanaby
 • Sämsjön
 • Söderfors
 • Tvärsele
 • Ullsjöberg
 • Veksjön

1) 1865-
plats/dorotea.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1