wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, http://genney.omans.se, Sverige, Danmark, Norge

Innehåll: Danmark

DK: Amt/Län, Hd,

Amt: E, H, J, P, X,

Övrigt: alla


internt: SB