wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:degerfors.ac.sn

Degerfors (AC) socken

Översikt

Historik

1768-
bildas Degerfors församling som kapellförsamling ur Umeå landsförsamling.
1800-
var socknen etablerad
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Degerfors församling och för de borgerliga frågorna till Degerfors landskommun.
1924-12-12
inrättas Vindelns municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1958
1924-1962
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Degerfors kbfd och Åmsele kbfd.
1937-07-30
inrättas Hällnäs municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1962
1941-11-21
inrättas Granöns municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1958
Åmsele kyrkosocken
1962-
utbryts Åmsele församling ur församlingen som 2006- återuppgår i denna församling.
Vindelns socken
1969-
namnändras landskommunen Vindelns landskommun som 1971 ombildas till Vindels kommun.
1970-
namnändras församlingen till Vindelns församling.
2016-01-01
inrättas distrikten Vindeln och Åmsele, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

1858-1944 Överfört

1858-1944 Överfört

1858-09-09
överförs genom KB:s utslag 1858-09-09 och kammarkollegii beslut 1869-06-23 Strömsjönäs by samt hemmanen Bäck nr 1, Eckornträsk nr 1-2, Malträsk nr 1, Manjaur nr 1-3, Marielund nr 1, Mårdsele nr 1 och Skurträsk nr 1-3 från Lycksele församling. Dessa byar åtnjöt s.k. lappmarksfrihet till ingången av 1873 och kvarstod därför t.v. dels i Lycksele och dels i Örträsks husförhörslängder.
1869-
överförs (enligt löneregleringsresolution 1867-12-13) Bergvall nr 1, Degerliden nr 1, Floda nr 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden nr 1-2, Högstmyrliden nr 1-2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) nr 1, Renträsk nr 1, Ytteråträsk nr 1, Åland nr 1 samt Åträsk nr 1-2 till Sävars församling i kyrkligt, administrativt och judiciellt hänseende.
överförs byarna Torrberget eller Trollberget (som även förut haft s.k. kyrkorätt i Degerfors), Nyås, Rödålund, Rengård och Rengårdsbäck från Umeå landsförsamling. Om överföringarna i jordeboken meddelade kammarkollegium stadfästelse 5/12 1870.
1886-
överförs (enligt kungligt brev 1885-07-03) 1/32 mtl Avaliden och överloppsmarkerna Sävar nr 1 till Sävars församling.
1939-
överförs (enligt Kungl. beslut 1938-02-18) det s.k. Garpatjärnsskiftet till Bjurholms församling.
1940
överförs (enligt Kungl. beslut 1939-02-03) vissa fyllnadsmarker om 97.85 kvkm från Umeå landsförsamling.
Samtidigt flyttas hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland om 22.52 kvkm till Umeå landsförsamling.
1944-
överförs (enligt Kungl. beslut 26/3 1943) södra delen av kronoparken Hundtjärnliden till Sävars församling.
Samtidigt överförs norra delen av samma kronopark samt kronoparken Degernäsliden från Sävars församling.


Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1539 Degerforssa) kommer från en fors i Vindelälven. Förleden digher betyder 'stor'.

Geotag (location) for:
Degerfors sn64º11'37"N;19º42'8"E

Plats

by/gård

  • Granö
  • Hällnäs
  • Tegsnäset
  • Tvärålund
  • Skivsjö
  • Strycksele
  • Vindeln
  • Åmsele
plats/degerfors.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-17 02:30 av Björn