wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:dalarö.b.sn

Dalarö (B,D) socken

Översikt

Historik

1650-tal
bildas Dalarö socken genom en utbrytning ur Tyresö socken.
1854-
uppgår Dalarö skans garnisonsförsamling i församlingen
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dalarö församling och för de borgerliga frågorna till Dalarö landskommun.
1876-12-22
inrättas Dalarö municipalsamhälle som upphör med utgången av 1951.
1952-
utökas landskommunen med Ornö och Utö landskommuner och uppgår 1959 i Österhaninge landskommun som 1971 uppgår i Haninge kommun.
2002-
uppgår församlingen i Dalarö-Ornö-Utö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Dalarö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Sotholms härad.
De indelta båtsmännen tillhörde Första Södermanlands båtsmanskompani.

Län:

1650-1651
Uppsala
1652-1653
Stockholm
1654-1688
Uppsala
1689-1719
Södermanland
1720-
Stockholm

Övrigt

Namnet (1300 Dalernsund) innehåller dal, 'dalgång' och arin, 'grusö, grusig mark'.

Plats

by/gård

 • Aspö
 • Dalarö
 • Edesö
 • Granö
 • Gränö
 • Husarn Li
 • Husarn St
 • Jutholmen
 • Kalvholmen
 • Kattvik
 • Korsholmen
 • Krogarholmen
 • Måsholmen
 • Piltholmen
 • Ramö
 • Ritvik
 • Saltkråkan
 • Smådalarö
 • Stendörren
 • Vindåsen
 • Vinåker
 • Älgholmem
 • Ängsö
plats/dalarö.b.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1