wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bjurholm.y.sn

Bjurholm (Y,AC) socken

Översikt

Historik

1808-
17 augusti bildas Bjurholms ur Nordmalings socken.
Vid församlingens bildande bestod den av följande byar: Aborrfors, Agneström, Balfors, Balsjö, Bjurholm, Brännland, Högland, Högås, Kyrktjärn, Lillarmsjö, Mariebäck, Nordanås, Nyby, Näsland, Näsmark, Ottervattnet, Stenvattnet, Strömåker, Vitvattnet, Vännäs, Västerås och Öreström.
AC-län
1810-05-21
övergår länstillhörigheten från Västernorrland (Y) län till nuvarande Västerbotten (AC) län.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bjurholms församling och för de borgerliga frågorna bildas Bjurholms landskommun.
1865-
införlivas byarna (enl Kungl. res. 1865-05-12) Balsjö, Bredträsk, Halvpundsjö, Malmby, Stennäs, Ström, Sörholmsjö, Västerås, Västra Strömåker, Öreström och Övre Nyland vilka förut ansetts tillhöra lappmarken. Av dessa byar var 5 redan fr.o.m. 1819 kyrkobokförda i Bjurholm.
1873-
överförs hemmante Sandsjönäs 1 i jordeboken (enl Kungl. Befallningshavandes i länet utslag 1858-09-09) och (enl Kammarkollegii beslut 1869-06-23) från Lycksele socken. På grund av åtnjuten lappmarksfrihet, som upphörde med ingången av år 1873, kvarstod hemmanet i Lycksele husförhörslängd även en tid därefter.
1920-
överförs ett område av hemmanet Norrfors (enl Kungl. brev 1919-03-21) till Nordmalings socken.
1939-
överförs Garpatjärnskiftet (enl Kungl. beslut 1938-02-18) från Degerfors socken och det s.k Bjurholmsskiftet till Vännäs socken.
1944-
överförs jordregisterenheterna Grönnäs, Häggnäs, Långvattnet, Norrfors, Söråker, Vackerås och Överlögda (enl Kungl. beslut 1943-02-19) till Nordmalings socken.
1949-
överförs fastigheten Ströängarna samt den del av fastigheten Stennäs 61 (enl Kungl. beslut 1948-02-27), som är belägen Västernorrlands län, till Björna socken i ovannämnda län. Dessa hade redan tidigare i kommunalt och ecklesiastikt hänseende räknats till Björna församling.
1971-
ombildas Landskommunen till Bjurholms kommun som 1974 uppgår i Vännäs kommun men utbryts 1983 till en egen kommun igen.
2016-01-01
inrättas distriktet Bjurholm, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Ångermanland.
De indelta båtsmännen tillhörde Andra Norrlands andradels båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet kommer från kyrkbyn, anlagd i mitten av 1700-talet. Förleden är bjur, 'bäver' och efterleden holme syftar på en holme i Öreälven.


Alias: Bjurholm (AC) socken »

Geotag (location) for:
Bjurholm sn63º55'51"N;19º12'40"E

Plats

by/gård

 • Abborfors
 • Agneström
 • Balfors
 • Balsjö
 • Bredträsk 1)
 • Brännland
 • Grönnäs 2)
 • Halvpundsjö 1)
 • Häggnäs 2)
 • Högland
 • Högås
 • Kyrktjärn
 • Lillarmsjö
 • Långvattnet 2)
 • Malmby 1)
 • Mariebäck
 • Nordanås
 • Norrfors 2)
 • Nyby
 • Nyland 1)
 • Näsland
 • Näsmark
 • Ottervattnet
 • Sandsjönäs 3)
 • Stennäs 1)
 • Stenvattnet
 • Ström 1)
 • Strömåker
 • Söråker 2)
 • Ströängarna 4)
 • Sörholmsjö 1)
 • Vitvattnet
 • Vännäs
 • Vackerås 2)
 • Öreström
 • Överlögda 2)

1) 1865-
2) -1944
3) 1873-
4) -1949
plats/bjurholm.y.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-06 22:07 av Björn