wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:billesholm.m.lkn

Billesholm (M) landskommun *

Översikt

Historik

Billesholm landskommun i Malmöhus län 1952

1952-
vid kommunreformen bildas landskommunen som storkommun genom sammanläggning av landskommunerna Risekatslösa, Norra Vram (del av) och Södra Vram.
1971-
övergår kommunen från att vara landskommun till att bli en kommun av enhetlig typ, vilket inte påverkade namnet då den allmänna benämningen även tidigare normalt varit Billesholms kommun.
1973-
uppgår kommunen i Bjuvs kommun.

Övrigt

Består av

plats/billesholm.m.lkn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1