wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:allerum.m.sn_kungshult.by

Kungshult (M) by

Översikt

Kungshults by i Allerums socken i Skåne

Karta: Kungshult
Arkiv:
Länk:

Historik

Kungshult ligger cirka en kilometer öster om Laröd och cirka 3 km norr om Helsingborg. Efterledet ”-hult” vittnar om att byn bildades under medeltiden. Under 1500-talet ingick byn i Kattarps sjätting och enligt Decimantboken 1651 bestod byn av fyra helgårdar. Strax väster om byn byggdes 1910 ett sanatorium, numera Kungshults sjukhem. I och med utbyggnaden av Mariastaden, med början 1995, har Helsingborgs tätort vuxit upp till Kungshult som närmast införlivats i staden.

Övrigt

Består av

  • Kungshult
    • Kungshult 6
  • Gamla Kungshult
plats/allerum.m.sn_kungshult.by.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1