wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:allerum.m.sn_hjelmshult.kg

Hjälmshult (M) kungsgård

Översikt

Hjälmshults kungsgård i Allerums socken

Karta: Hjälmshult by
Arkiv:
Länk: Hittarp

Historik

Hjälmshult består till största delen av villa- eller gårdsbebyggelse längs Jonstorpsvägen, vilken sedan koncentreras vid mötet med Tursköpsvägen från öster. Här har ett antal sidogator anlagts, vilket ger ett mer sammanhållet villaområde. Åldern på byggnaderna är blandad och spänner från början av 1900-talet till nutid. I väster ligger Hjälmshults kungsgård, omgiven av ett antal större skogsdungar, vilka avgränsar gården från tätortsbebyggelsen. I samhällets södra del ligger det före detta missionshuset samt brandstationen. Öster om samhället finns en golfbana. I Hjälmshult finns en deltidsbrandstation.

Övrigt

Består av

  • Hjälmshult by
    • Hjälmshult 1:2
  • Hjälmshult Kungsgård
plats/allerum.m.sn_hjelmshult.kg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1