wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:övertorneå.bd.sn

Övertorneå (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1482-08-20
bildas socknen ur Torneå socken (nu Nedertorneå) under namnet Särkilax socken som omkring 1620 får sitt nuvarande namn. Socknen omfattade då ett område på båda sidor Torne älv där den östra delen ligger i dagens Finland.
1602-10-25
utbryts Torne lappförsamling/lappmark även kallad Tenoteki lfs eller Enontekis lfs,
1606-1607
utbryts Torne lappförsamling (Karesuando sn), Tenoteki församling eller Enontekis församling/socken
1615-
spolas Särkilax kyrka bort och i anslutning till att en ny byggdes ändras också församlingens namn.
1617-
utbryts Hietaniemi socken,
Kengis kyrksocken
1655-
utbryts Kengis bruksförsamling,
1725-08-09
utbryts Pajala socken.
1837-
överförs Kengis bruksförsamling till Pajala socken.
1809-08-05
regleras gränsen mellan Sverige och Finland och Alkkula församling (nu Övertorneå) i Finland utbröts.
1856-06-20
utbryts ett område för att bilda Korpilombolo socken tillsammans med delar av Överkalix och Pajala socknar.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Övertorneå församling och för de borgerliga frågorna till Övertorneå landskommun.
1870-06-03
överförs en del av landskommunen till Korpilombolo landskommun vid dess bildande.
1926-1962
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Övertorneå kbfd och Svansteins kbfd.
Svansteins kyrkobokföringsdistrikt omfattade 1926 följande byar och gårdar
1930-
överförs Östanskog nr 1 (Koivukylä 23:2) och Utby nr 1 (Koivukylä 24:2), vilka tillhört Hietaniemi församling men varit belägna inom Övertorneå församling, överförs enligt kungligt brev till Övertorneå.
Svanstien kyrksocken
1962-
utbryts Svansteins församling.
1969-
utökas landskommunen med Hietaniemi landskommun
1971-
ombildas landskommunen till Övertorneå kommun.
2006-
uppgår Svansteins församling och Hietaniemi församling i församlingen.
2016-01-01
inrättas distrikten Övertorneå och Svanstein, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län:

-1810-05-20
Västerbotten
1810-05-21-
Norrbotten

Övrigt

Namnet (1344 Thorna) kommer från älvnamnet som sannolikt är av finskt ursprung med en förled tornio, 'spjut' med oklar tolkning.

Geotag (location) for:
Övertorneå66º23'27"N;23º39'25"E

by/gård

 • Aapua
 • Haapakylä
 • Hedenäset 1)
 • Juoksengi
 • Kangos 2)
 • Kuivakangas (Nedre Kuivakangas)
 • Lovikka 2)
 • Neistenkangas
 • Pekkari 3)
 • Pello
 • Poikijärvi (Västra Kuivakangas)
 • Pudas (Övre Kuivakangas)
 • Rantajärvi
 • Risudden (Vittaniemi) 1)
 • Soukolojärvi
 • Svanstein

2) efter 1725 se Pajala (BD,AC) socken
3) -1856
plats/övertorneå.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-08 17:44 av Björn