wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ärla.d.sn

Ärla (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Ärla socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ärla församling och för de borgerliga frågorna till Ärla landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Stenkvista landskommun och uppgår 1971 i Eskilstuna kommun.
2006-
uppgår församlingen i Stenkvista-Ärla församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Ärla, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Österrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Öster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1278 Ärlä) kommer från den steniga backterrängen vid kyrkan och innehåller äril, 'härd; bottenstenen i ugn; småstenig jord, grusblandad alv'.
Enligt beslut den 22 oktober 1927 fastställdes socknens namn som Ärla. Innan hade namnet Ärila också förekommit.

Plats

by/gård

 • Axnäs by
 • Bjursäter gd
 • Blacksta by
 • Eklången hg
 • Flättorp by
 • Gryt gd
 • Hagby by
 • Hamra by
 • Hedmora hg
 • Kroberga by
 • Magla gd
 • Medje gd
 • Mölntorp gd
 • Rinkesta hg
 • Risinge gd
 • Spånga hg
 • Stenby gd
 • Tummelsta hg
 • Åttinge gd
 • Ärla kby
 • Ökna gd
plats/ärla.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn