wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ängsö.u.sn

Ängsö (U,D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Ängsö socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ängsö församling och för de borgerliga frågorna till Ängsö landskommun.
1890-02-07
överförs Hallingön från Fogdö socken i Södermanlands län
1950-
överförs Kurön från Teda socken i Uppsala län.
1952-
uppgår landskommunen i Kungsåra socken som 1967- uppgår i Västerås stad som 1971- ombildas till Västerås kommun.
2006-
uppgår församlingen i Kungsåra församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Ängsö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Yttertjurbo härad.
Soldaterna tillhörde Västmanlands regemente, Livkompaniet.

Övrigt

Namnet (1272 Engsyo, 1370 Ænxø) kommer från ön och innehåller änge, 'äng' och ö.


Alias: Ängsö (D) socken »

by/gård

 • Berg
 • Dyvik
 • Engrind
 • Enkulla
 • Hallingön 1)
 • Högsholm
 • Kurö 2)
 • Labbarn
 • Näs
 • Skursund
 • Tjärn
 • Utön
 • Ängsö

1) 1890-
2) 1950-
plats/ängsö.u.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1