wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb, Sökrutan

Länkskafferi

AD, AG, AV, BLSF, BSM, BSMB, CSR, DDSS sök DB, ..B ..C ..E ..F, Ellis, Fornsök fs.nu, gravar.se, Högman, Lantmäteriet, ..karta, LDS, ..Wiki, Helgdag, sök, NAD, topografi, nadort, arkivinst, folkräkning RA.no, Rötter, ..Grav, ..Wiki, runeberg, sv.delar sv.indelningar SKV fs, Släktdata, Soknar.se, sockenkarta Sofi Städer, SU-karta, SthRote, SvGravar.se, , , ,


Internt: SB, 2do, PG, Wiki, Sockenkatalog
2do: Indiko


Plats: Organiseras på Socken, och Stad, kyrksocken (borgligt). Grupperas på län.
Stift, kontrakt, pastorat (kyrkligt). Lagsaga, domsaga, härad, tingslag (judiciellt). Fögderi (uppbörd).
Arkiv: Organiseras på Församling m.fl (folkbokföring), Häradsrätt m.fl (judiciellt), Fögderi (uppbörd). Grupperas på län.
Regemente, kompani|skvadron m.fl (militärt) och Domkapitel, prostarkiv (kyrkligt).

piska-kineser

This page does not exist anymore

You've followed a link to a page that no longer exists. You can check the list of old revisions to see when and why it was deleted, access old revisions or restore it.