wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:ystad.m.smh

Ystad (M) sjömanshus

Översikt

Ystads sjömanshus

Plats: Ystad (M) stad
Källa: SE/LLA/10746, sources/4549,
Kopia: DDSS sjömän

Historik

1801-1961
Sjömanshusets i Ystad arkiv
1755-
finns sjömanshuset i Ystad upptaget på den förteckning över redan existerande sjömanshus vilken tillställdes magistraten i Malmö i mars 1755 i samband med förberedelserna för inrättandet av ett sjömanshus där.
Kofferdireglementet, som reglerar de äldsta sjömanshusens verksamhet, utfärdades 1748-03-30 varför Ystads sjömanshus måste ha tillkommit någon gång mellan de båda tidpunkterna.
Forskningar i Ystads stadsarkiv kunde sannolikt ge närmare besked.
I sjömanshusets arkiv finns inga handlingar bevarade från tiden före 1801.
1871-
Enligt kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr 10) skulle sjömanshusets i Ystad distrikt omfatta: staden Ystad, Herrestads, Ljunits och Färs härader samt östra delen av Vemmenhögs härad intill Dybecksån i Malmöhus län samt Löderups, Valleberga och Köpinge socknar av Ingelstads härad i Kristianstads län. Områdena norr och väster därom lydde under de nyinrättade sjömanshusen i Simrishamn respektive Trelleborg.
1939-
Vid omorganisationen genom K. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr 306) utökades Ystadsdistriktet genom indragning av sjömanshuset i Simrishamn.
1961-
upphör sjömanshuset. Med anledning av en ny K. förordning avvecklas sjömanshuset i Ystad 1961-07-01 och dess distrikt liksom Trelleborgs införlivades med Malmö-Landskrona sjömanshusdistrikt.

Övrigt

Arkiv

Sjömanshus

1848-
DIa
1863-
DId
1892-
DII
1882-
EIII
1922-
EVIII
1902-
EX
arkiv/ystad.m.smh.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1