wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:trelleborg.m.fs

Trelleborg (M) församling

Översikt

Historik

-1632
eget pastorat.
1632-
moderförsamling i Trelleborgs (landsförsamlings) och Maglarps pastorat.
1867-07-01
utbrutet Trelleborgs stadsförsamling.
1867-07-01
moderförsamling i Trelleborgs stadsförsamlings, Trelleborgs landsförsamlings och Maglarps pastorat.
1908-01-01
införlivas Trelleborgs landsförsamling i Trelleborgs stadsförsamling, samtidigt som namnet ändrades till Trelleborgs församling.
1908-
moderförsamling i Trelleborgs och Maglarps pastorat.
1962-
eget pastorat.

Domkapitel: Lund

Härads/Rådhus-rätt

1676-1872
Skytt
1867-
Trelleborg RR
1873-
Oxie-skytt ds

Övrigt

Församlingens namn skrevs t.o.m. 1909 Trelleborg, 1910-1937 Trälleborg, och fr.o.m. 1938 återigen Trelleborg.


Alias: Trelleborg (M) stadsförsamling », Trelleborg (M) landsförsamling »

Arkiv

Kyrkoarkiv

1633-
kat
1809-
AI
1899-
AIIa
1929-
AIIb
1900-
AIII
1811-
B
1688-
CI
1927-
CII
1812-
DI
1696-
EI
1968-
EII
1688-
FI
1749-
G
1819-
HII
1742-
J
1811-
KI
1863-
KIIa
1818-
KIIIa
1662-
LIa
arkiv/trelleborg.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1