wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:sävar.ac.fs

Sävar (AC) församling

Alias: Sävars nedre kbfd

Översikt

Historik

1823-
bildas församlingen ur Umeå landsförsamling.
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.
1825-
annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.
1835-
moderförsamling i Sävars och Holmöns pastorat.
1929-01-01
delas församlingen i kyrkobokföringshänseende i Sävars nedre kyrkobokföringsdistrikt och Sävars övre kyrkobokföringsdistrikt.
1991-06-30
upphör de båda kyrkobokföringsdistrikten
-2006
uppgår församlingen uppgick i nybildade Sävar-Holmöns församling.

Domkapitel

-1903
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt

-1964
Umeå

Övrigt

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet och kan återfinnas i flera församlingars husförhörslängder:

 • Ivarsnäs i Bygdeå upptas i Sävar A I:1
 • Kroknäs i Sävar upptas i Degerfors (Vindeln) A I:1-2
 • Krokån i Sävar upptas i Sävar A I:1-2 och Degerfors (Vindeln) A I:1-2
 • Mickelsträsk i Umeå landsförsamling upptas i Sävar A I:2
 • Risbäck i Bygdeå upptas i Sävar A I:2
 • Sjöarödd i Sävar upptas i Sävar A I:1-2 och Bygdeå A I:4, 5a, 6, 7b
 • Sjönäs i Bygdeå upptas i Sävar A I:1-2
 • Strandholm i Bygdeå upptas i Sävar A I:2
 • Sunnanå (oklar församlingstillhörighet) upptas i Sävar A I:1-
 • Sävträsk i Bygdeå upptas i Sävar A I:2
 • Ytterträsk i Sävar upptas i upptas i Sävar A I:2 och Degerfors A I:2-3
 • Ösjön i Bygdeå upptas i Sävar A I:2

Arkiv

Kyrkoarkiv

1823-
AI
1899-
AIIa
1921-
AIIc
1899-
AIII
1827-
B
1823-
C
1823-
EI
1823-
F
arkiv/sävar.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1