wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:oppunda-villåttinge.d.kt

Oppunda, Villåttinge (D) kontrakt

Översikt

Historik

1751-2007
Kontraktsprosten i Oppunda och Villåttinge kontrakt

Domkapitel: Strängnäs

Övrigt

Arkiv

Prostarkiv

  • ej digitaliserad
arkiv/oppunda-villåttinge.d.kt.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1