wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:karl-gustav.bd.fs

Karl Gustav (AC,BD) församling

Översikt

Historik

1745-
bildas Karungi kapellag ur Nedertorneå församling.
Kapellag i pastoratet Nedertorneå, Torneå och Karungi
1783-
bildar Karungi kapellag eget pastorat och fick då namnet Karl Gustav.
Socknen var belägen på båda sidor av Torne älv. Vid freden 1809 avträddes till Ryssland det öster om älven belägna området, omfattande en tredjedel av socknens förra areal och mer än hälften av dess befolkning.

Domkapitel

-1904
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt

Övrigt

Namn: 1745-1783 Karungi kapellag, 1783- Karl Gustav.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1784-
AI
1896-
AIIa
1897-
AIII
1835-
B
1793-
C
1822-
DI
1798-
DII
1798-
EI reg
1762-
F
1770-
HVa
1784-
LIa
1784-
LIc
1784-
LIII
1803-
LIV
arkiv/karl-gustav.bd.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1