wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:hörnefors-strömbäck.ac.bfs

Hörnefors-Strömbäck (AC) bruksförsamling

Översikt

Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling

Plats: Umeå (AC) socken
Källa: SE/HLA/1010087, sources/3167,
Kopia:

Historik

1792-
bildas församlingen som en bruksförsamling genom utbrytning ur Umeå landsförsamling.
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
1800-
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
1802-
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.
1823-
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.
1825-
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.
1835-
bruksförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.
-1861
uppgår församlingen i Umeå landsförsamling.

Domkapitel: Härnösand
Häradsrätt: Umeå

Övrigt

De bevarade husförhörslängderna, som omfatta åren 1842-1861, upptaga utom de vid Hörnefors bruk bönde även ett större eller mindre antal av innevånarna i byarna Bjänberg (Brenberg), Bjurå (Bureå), Degerbäcken, Frängstorp, Grubbsvedjan, Häggnäs, Hörneå, Nyland, Sörmjöle och Tredingen. Bruksfolket vid Strömbäck återfinnes icke antecknat i längderna. Om det tidigare funnits en, numera förkommen, längd för bruksfolket där, har icke kunnat utrönas. Det vill överhuvud synas som om samtliga som äro antecknade i Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamlings husförhörslängder återfinnas antecknade även i moderförsamlingens, Umeå landsförsamling, längder.

Kyrkoboken för åren 1813-1861 (C:1) verkar mera fullständigt uppta endast kyrkliga förrättningar, som rör personer, vilka varit bosatta vid Hörnefors bruk. ”Rapporten” för åren 1840-1861 (C:2) förefaller att vara mera fullständig än kyrkoboken med avseende på notiser, som avse sådana personer som avse sådana personer som bott i de i husförhörsländerna upptagna byarna och vid Strömbäcks bruk. Samtliga födslar, vigslar och dödsfall inom bruksförsamlingen verkar även ha blivit antecknade i Umeå landsförsamlings böcker.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1842-
AI
1816-
C
1817-
EI
1816-
F
1823-
NI
arkiv/hörnefors-strömbäck.ac.bfs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1