wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

övrigt:platstyp

Platstyp

Familjens släktforskning är organiserad runt händelser per person, exempel; född, vigd, död. Varje händelse har skett på någon “plats”. Om möjligt använder vi det historiska begreppet socken som platsangivelse. Eftersom sockennamnen inte alltid är unika kvalificeras en socken alltid med länsbokstav.

Områdestyp

bl
bergslag
ds
domsaga
dk
domkrets
*fs
församling
fg
fögderi
härad
härad
lkn
landskommun (1862-),
storkommun, kommunblock (1951-)
kn
kommun (1971-)
kt
kontrakt
köp
köping
ls
lagasaga
sd
stadsdel
sdo
stadsdelsområde
sl
skeppslag
sn
socken på landet
ksn
kyrksocken (ofta i stad)
stad
stad
stift
stift
tl
tingslag

Landskoder

Område | Plats (adm) typ

 • Område är om möjligt socken
  • Plats är om möjligt gård eller by inom socknen
 • Administrativ enhet (adm) är om möjligt län
 • Allmän syntax
  • Område (adm) områdestyp
  • Område (län) områdestyp
 • USA
  • Område (state) områdestyp

Undantag förekommer, ett exempel är fartyg på okänd ort (för sjömän m.fl), i detta fall anges fartygsnamnet som platsangivelse

Typ

Andra områdestyper som förekommer (i Sverige)

by
by
kn
kommun (1971-)
landskap
landskap
län
län
ls
lagsaga
smh
sjömanshus
småland
de små länderna i Småland
amt
amiralitetsförsamling (är alltid icke territoriell)
bfs
barnbördshusförsamling, bruksförsamling, bergsförsamling
fs
församling
dkfs
domkyrkoförsamling
enfs
engelskaförsamling
ffs
fängelseförsamling
fifs
finska församling (icke territoriell)
gfs
garnisonsförsamling
hfs
hospitalförsamling
kfs
katolska församling (icke territoriell)
lfs
landsförsamling (territoriell), lappförsamling (icke territoriell)
mfs
mosaiska församlingen (icke territoriell)
sfs
stadsförsamling
tyfs
tyska församling (icke territoriell)
övrigt/platstyp.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-01 18:19 av 127.0.0.1